menu

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

ΜΠΗΚΑ ΣΤΗ ΜΑΣΩΝΙΑ ΚΑΙ ΞΕΣΚΕΠΑΖΩ .....
ΜΑΣΩΝΟΙ...

ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ. ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΡΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...

Μπήκα στη Μασονία και ξεσκεπάζω - Απόσπασμα 

Βασίλης Α. Λαμπρόπουλος 


Κεφάλαιο Πρώτο - ΜΕ ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

«Κύριε, το ξίφος, ου την αιχμήν αισθάνεσθε, εξεικονίζει τας τύψεις του συνειδότος, αίτινες θα εσπάραττον την καρδίαν σας, αν ποτέ εγίνεσθο επίορκος προς την Εταιρίαν εις ην ζητείτε να εισέλθητε». 

Μπροστά στην πόρτα της Στοάς, ανυπόδητος, χωρίς σακάκι, με ξεκούμπωτο το πουκάμισο, χωρίς γραβάτα και μ' ένα ξίφος στο στήθος, ενώ τα μάτια μου ήταν δεμένα, έγινα δεκτός στη μασονία. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Η μύηση στον πρώτο μασονικό βαθμό, του Μαθητή. Ο Σεβάσμιος και οι δύο Επόπτες απήγγειλαν τα λόγια της μυήσεως. Χτυπούσαν τα ξύλινα σφυριά τους. ’βουλος ακολούθησα την πορεία μέσα στο σκοτάδι. Με οδηγούσε ένας αόρατος συμπαραστάτης, πού υπάκουε στις εντολές του Σεβάσμιου. 

Έκανα γύρους με φωτιές, ήπια πικρό και γλυκό νερό, ένιωσα απειλητικά ξίφη, πέρασα εμπόδια. Και στο τέλος, υποχρεώθηκα να κάνω την επίσημη διαβεβαίωση του τέκτονα λέγοντας: 

«Εγώ ο Βασίλης Λαμπρόπουλος οικεία και ελευθέρα βουλήσει, ενώπιον του Μεγάλου Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος και της Σεπτής ταύτης ομηγύρεως των τεκτόνων, επί του γνώμονος και του διαβήτου, εμβλημάτων της συνειδήσεως, της ευθύτητος και του δικαίου, επί του ξίφους, συμβόλου τιμής, και επί της Βίβλου του Νόμου, υπισχνούμαι επισήμως και ειλικρινώς, και ορκίζομαι να μην αποκαλύψω ποτέ τι περί των τεκτονικών μυστηρίων, όσα θέλετε μοι εμπιστευθήτε ειμή εις τακτικόν και αγαθόν τέκτονα ή εις Στοάν κανονικώς συγκεκροτημένην. 

Υπόσχομαι ωσαύτως τοις εμοίς Αδελφοίς, αγάπην και άρωγήν εν ταις ανάγκαις αυτών. Υπόσχομαι προς τούτοις πίστιν και υπακοήν εις τα Μεγάλα Συντάγματα του Τεκτονισμού, εις το Σύνταγμα και τον Γενικόν Κανονισμόν της Μεγάλης Στοάς ως και τον ειδικόν κανονισμόν και τα ψηφίσματα της Σεπτής ταύτης Στοάς. Έστω η μνήμη μου αποτρόπαιος, εάν ποτέ παραβώ τον όρκον μου». 

Όταν άνοιξα τα μάτια κι όταν είδα τη Στοά αντίκρισα μερικούς κυρίους με ποδιές και ξίφη. Από τότε μπήκα στη μασονική διαδικασία, για να καταλάβω αργότερα ότι: 


-Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ζωή του τόπου ελέγχεται από μασόνους. 

-ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ του τεκτονισμού είναι μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Φορολογικών Δικαστηρίων. 

-ΜΑΣΟΝΟΙ έχουν διεισδύσει σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και τα μέσα ενημερώσεως. 


ΦΙΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Στον καθένα μένει το ερώτημα πώς γίνεται κανείς μασόνος. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι, που διαβάζοντας τα περί τεκτονισμού, πηγαίνουν και χτυπούν τις πόρτες των Στοών, ζητώντας να γίνουν μέλη. 

Χωρίς να καταφύγω σε ξένες πηγές θα αναφερθώ στις δικές μου εμπειρίες. Για να σας πω, πώς έγινα εγώ μασόνος. 

Ολόκληρο σχεδόν το φιλικό μου περιβάλλον ανήκε στον τεκτονισμό. Δεν το γνώριζα φυσικά, αλλά το διαπίστωσα αργότερα. Για μερικούς φίλους είχα υποψίες, για άλλους το ήξερα και για τους πιο πολλούς το αγνοούσα. Όταν μυήθηκα σε Στοά γνώρισα τους περισσότερους, για μερικούς μάλιστα εξεπλάγην. 

Συζητώντας με ορισμένους απο αυτούς κινήθηκε η περιέργεια μου να μάθω τι γίνεται στον τεκτονισμό. Το είπα σε κάποιον, που περιορίστηκε να μου απαντήσει ότι η περιέργεια δεν φτάνει. Είχα ένα γνωστό, το Νίκο Γρηγορίου, τον ρώτησα. Κράτησε αινιγματική στάση. Αλλά δεν με απέτρεψε. 

Αρχισε από τότε μια φιλική μεταξύ μας ενημέρωση, η οποία μου αύξησε την περιέργεια. Αλλά τώρα είχα αλλάξει τακτική. Έδειχνα τάχα ενδιαφέρον, διάβαζα «Ιλισό» (περιοδικό μασονικής προελεύσεως, πού κυκλοφορεί και στο... βέβηλο κόσμο και εκδίδει ο μασόνος Κωστής Μελισσαρόπουλος), κουβέντιαζα την υπόθεση. Σκέφτηκα πως έπρεπε να παίξω θέατρο και περισσότερο να δείξω ότι πείθομαι με όσα μου έλεγε. Από κείνον γνώρισα κι άλλους μασόνους. 


ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΣ 

Κατευθυντήρια γραμμή μου ήταν να γράψω κάτι για τον τεκτονισμό, όχι όπως οι διάφοροι ιεροκήρυκες χρησιμοποιώντας στοιχεία του μύθου ή του θρύλου, ή το βιβλίο του Λέο Ταξίλ, αλλά μπαίνοντας μέσα και έχοντας προσωπική αντίληψη. 

Το πέτυχα αυτό χάρη στην επιμονή μου. Πολύ απλά, μια μέρα μου είπε αν θέλω να γίνω τέκτων και να ανήκω σε μια παγκόσμια αδελφότητα που εργάζονται όλοι για να επικρατήσει «η ισότητα, η ελευθερία και η αγάπη». 

-Ποιος δεν το θέλει, απάντησα και δέχθηκα την πρόταση, που είχα άλλωστε προκαλέσει. Αμέσως κινήθηκε η διαδικασία της μυήσεως. Μου έφερε μια αίτηση, που είχε διάφορα ερωτήματα. Έπρεπε να συμπληρωθούν με σοβαρότητα και φιλοσοφική σοβαροφάνεια. Οι φίλοι μου εξήγησαν πως έπρεπε να απαντήσω για να βρίσκομαι μέσα στα σωστά και επιθυμητά πλαίσια της Στοάς. Έκανα ό,τι μου υπόδειξαν. Η αίτηση αυτή με όλα τα στοιχεία μου -οικογενειακά και επαγγελματικά - μαζί με τη φωτογραφία μου υποβλήθηκε στην Στοά «Ακρόπολις» των Αθηνών αριθ. 84 μέσω των φίλων. Περιλάμβανε, επίσης, ερωτήματα σχετικά με τις απόψεις μου για το Θεό, για τη θέση μου απέναντι στον κομμουνισμό, κ.ά. 


(συνεχίζεται...) 

________________________________________ 

Dorian7 

09-11-2003, 12:25 

Η αίτηση περνά κάποια διαδικασία που θέλει χρόνο 1-2 μήνες, μερικές φορές περισσότερους όταν η τεκτονική γραφειοκρατία είναι απασχολημένη. Στο διάστημα αυτό η αίτηση από τη Μητέρα Στοά (του υποψηφίου) πηγαίνει στη Μεγάλη Στοά, η οποία με τη σειρά της βγάζει ανακοινώσεις ότι «βέβηλος τις» επιθυμεί να εισαχθεί στο τεκτονικό τάγμα. Αν κάποιος έχει κάτι να πει εναντίον του προσώπου το αναφέρει στην Στοά του, που, με τη σειρά της το αναφέρει στη Στοά του υποψηφίου. Αν δεν φτάσουν αρνητικά μηνύματα η Μητέρα Στοά συνεχίζει τη διαδικασία. Ήταν πραγματικά άνθρωπος του πρέπει να υποστηρίζεται από 2 μέλη της Στοάς 3ου βαθμού (διδασκάλου) και άνω, δίνεται σε δύο άλλους διδασκάλους και αξιωματικούς της Στοάς να επισκεφθούν τον υποψήφιο. 

Σε μένα ήρθε ένα πρόσωπο. Ένας συνταξιούχος αστυνομικός, (Μπάκλης λεγότανε), που προηγουμένως τηλεφώνησε κι έκλεισε μαζί μου ραντεβού. Συναντηθήκαμε, κουβεντιάσαμε διάφορα θέματα κι έφυγε. Δεύτερο πρόσωπο δεν ήρθε. Όπως έμαθα αργότερα με γνώριζε κι έκανε αναφορά χωρίς να μου κάνει ιδιαίτερο τεστ. Ήταν πραγματικά άνθρωπος του περιβάλλοντος μου και Α' Επόπτης της Στοάς. 

Αφού οι δυο αναφορές υποβλήθηκαν στο σεβάσμιο (πρόεδρο) της Στοάς, διαβάστηκαν και έγινε ψηφοφορία. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Αν βρεθεί έστω και μια αρνητική ψήφος, η διαδικασία αναστέλλεται, παρέχονται διευκρινήσεις και ακολουθείται ανάλογα νέα τακτική. 

Μπορεί ο υποψήφιος ερήμην του να επανακριθεί και να γίνει δεκτή η αίτηση του ή να απορριφθεί. 

Είναι δυνατόν η απόρριψη να είναι ισόβια, οπότε δίνεται σήμα σ' όλες τις Στοές της Ελλάδας (περίπου 70) και μπαίνει στη μαύρη λίστα. Όταν η αίτηση γίνεται δεκτή, ο υποψήφιος καλείται να πάει στη Στοά τη μέρα που συνεδριάζει. Όλες οι Στοές της Αθήνας στεγάζονται στο γνωστό κτίριο της οδού Αχαρνών, συνεδριάζουν όμως σε ξεχωριστές αίθουσες ή και σε διαφορετικές ημέρες. 

Όταν πληρώσεις την εγγραφή, τις δαπάνες μυήσεως (μύητρα) κλπ., εισάγεσαι στη Στοά, όπου γίνεται η τελετή της μυήσεως. Είναι μια εντυπωσιακή τελετή, με παράξενες εκφράσεις, μεγαλοστομίες και πομπώδεις φιλοσοφίες δανεισμένες από τα κάθε είδους απόκρυφα μυστήρια της αρχαιότητας. Έχουν ανακατευθεί συνθήματα και διδασκαλίες της Παλαιάς Διαθήκης, του Βουδδισμού, των Μανιχαίων, του Ζωροαστρισμοϋ, του Πλάτωνα, του Χριστιανισμού κ.ο.κ. 


(συνεχίζεται...) 

________________________________________ 

Dorian7 

09-11-2003, 12:28 

ΟΙ ΕΠΤΑ ΤΑΞΕΙΣ 

Αφού υποστείς τη μύηση γίνεσαι αδελφός της Στοάς και ονομάζεσαι Μαθητής (Α� Βαθμός). Οι ίδιες διαδικασίες τηρούνται από βαθμό σε βαθμό και οι συνεδριάσεις γίνονται μεταξύ ομοιοβάθμων και άνω. Αν δηλαδή η Στοά έχει εργασίες γ' βαθμού παίρνουν μέρος από τον τρίτο και πάνω, αν γίνεται συνεδρίαση 18ου βαθμού μετέχουν από 18ο βαθμό και πάνω. Αν γίνεται σε Α' βαθμό παίρνουν μέρος όλοι. 

Οι μυήσεις είναι 30 βαθμών. Οι βαθμοί δεν είναι συνεχόμενοι, γιατί υπάρχουν ενδιάμεσοι που είναι νεκροί. Λ.χ. Από τον 5ο βαθμό μπορεί να πας στον 8ο και από τον 14ο στον 18ο. 

Οι τρεις τελευταίοι βαθμοί, 31, 32, 33 είναι διοικητικοί και καταλαμβάνονται με άλλη διαδικασία από το Ύπατο Συμβούλιο. Όλοι οι βαθμοί ξεχωρίζονται σε δύο: Στους συμβολικούς βαθμούς και στους φιλοσοφικούς. Οι πρώτοι ανήκουν στη δικαιοδοσία της Μεγάλης Στοάς και οι δεύτεροι στο Ύπατο Συμβούλιο. 


Οι βαθμοί του αρχαίου και αποδεδειγμένου σκωτικού δόγματος είναι 33 και διαιρούνται ως εξής: 

ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ. 1ος βαθμός: Μαθητής. 2ος βαθμός: Εταίρος. 3ος βαθμός: Διδάσκαλος. 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΞΗ. 4ος βαθμός: Μυστικός Διδάσκαλος. 5ος βαθμός: 
Γραμματεύς εξ Απορρήτων. 7ος βαθμός: Έφορος και Δικαστής. 8ος βαθμός: Επόπτης των Οικοδομών. 9ος βαθμός: Εκλεκτός Διδάσκαλος των 9. 10ος βαθμός: Εκλεκτός Διδάσκαλος των 15. 11ος βαθμός: Υπέρτατος Εκλεκτός των 12. 12ος βαθμός: Μέγας Διδά-σκαλος Αρχιτέκτων. 13ος βαθμός: Ιππότης της Βασιλικής Αψίδος. 14ος βαθμός: Μέγας Εκλεκτός, Τέλειος και Υπηρέτης Τέκτων. 

ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ. 15ος βαθμός: Ιππότης Ανατολής ή του Ξίφους. 16ος βαθμός• Πρίγκιψ της Ιερουσαλήμ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΗ. 17ος βαθμός: Ιππότης Ανατολής και Δύσεως. 18ος βαθμός: Πρίγκιψ Ροδόσταυρος, Ιππότης του Αετού και Πελεκάνος. 

ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΗ. 19ος βαθμός: Μέγας Ποντίφηξ. 20ός βαθμός: Μέγας Διδάσκαλος των Συμβολικών Στοών. 21ος βαθμός: Νωαχίτης ή Πρώσσος Ιππότης. 22ος βαθμός: Ιππότης Βασιλικού Πελέκεως ή Πρίγκιψ του Λιβάνου. 23ος βαθμός: Αρχηγός της Σκηνής. 24ος βαθμός: Πρίγκιψ της Σκηνής. 25ος βαθμός: Ιππότης του Χαλκού Ορφέως. 26ος βαθμός: Πρίγκιψ της Χάριτος. 27ος βαθμός: Ιππότης Ταξιάρχης του Ναού. 28ος βαθμός: Ιππότης του Ηλίου. 29ος βαθμός: Σκώτος Ιππότης του Αγίου Ανδρέου. 30ός βαθμός: Ιππότης Καδώς, Ιππότης του Λευκού και του Μέλανος Αετού. 

ΕΚΤΗ ΤΑΞΗ. 31ος βαθμός: Μέγας Επιθεωρητής Ταξιάρχης Δικαστής. 32ος βαθμός: Υπέρτατος Πρίγκιψ του Βασιλικού Μυστικού. 

ΕΒΔΟΜΗ ΤΑΞΗ. 33ος βαθμός: Ύπατος Μέγας Γενικός Επιθεωρητής. 

Όταν αποχώρησα σιωπηρά από τη Στοά, διατήρησα τις επαφές μου με το Σεβάσμιο, τον Θ. Ξυναριανό αλλά και τον Επόπτη Δ. Τσιτσώνη, εκπρόσωπο της Μεγάλης Στοάς. Από παντού μάζευα στοιχεία. 

ΠΡΩΤΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 

Όταν έγιναν οι πρώτες αποκαλύψεις άρχισαν και οι πρώτες πιέσεις. Μου ζητούσαν να κλείσω το στόμα. Ήρθαν απειλητικά γράμματα, ότι θα πεθάνω μόνος και φτωχός σε κάποια έρημο της Αραβίας. Η Μεγάλη Στοά, επίσης, αντέδρασε. Στο επίσημο όργανο της, το τεκτονικό περιοδικό «Πυθαγόρας» έγραψε για μένα άρθρο υπό τον τίτλο «Τα σκυλιά γαυγίζουν, το Καραβάνι προχωρεί!...». Συντάκτης του άρθρου ό Χρήστος Ριζόπουλος. 

Λέει μεταξύ άλλων το άρθρο: 

«Συντάκτης αθηναϊκής εφημερίδος, εισαχθείς εις μίαν Στοάν και παραμείνας επί δύο περίπου έτη, κατά τα όποια έλαβε τον βαθμόν του Εταίρου (περιλαμβάνοντος, ως γνωστόν, τον συμβολισμόν της δολιοτητος), απεχώρησεν αθορύβως (και είναι επίσης γνωστόν τι υπονοεί τούτο) και εφιλοδόξησε «να διάρρηξη ανοικτός θύρας». Εφ� ω και εδημοσίευσε (όχι άνευ διαστρεβλώσεων και σκόπιμων περικοπών) τυπικά διαφόρων βαθμών, τα όποια ήσαν από 40 και πλέον ετών εις την κατοχήν της - Εκκλησίας και των θεολόγων καθηγητών, τα όποια είχον δημοσιευθή κατ� επανάληψιν και διετίθεντο εις τα παλαιοπωλεία. Προσέθεσε δε υπό τύπον «αποκαλύψεων» και κείμενα δημοσιευμένα εις τεκτονικά περιοδικά ελευθέρας κυκλοφορίας. 

Εις έξαρσιν δε μεγαλομανίας, ο συγγραφέας εν κατακλείδι, ζητεί ν� απαγορευθή η λειτουργία του Τεκτονισμού εις την Ελλάδα. «Είναι καιρός», γράφει, «οι πνευματικοί ηγέτες ν� αναλάβουν τις ευθύνες των». 

Αλλά ό συντάκτης του άρθρου αυτού ψευδολογεί, όταν λέγει ότι 

τα τυπικά βρίσκονται στα χέρια της - Εκκλησίας και των θεολόγων καθηγητών. Προσβάλλει βάναυσα την αλήθεια. 


Ω ΑΝΟΗΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ! 

ΠΟΣΟ ΜΙΚΡΟΜΥΑΛΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΕΙΣΘΕ! 
ΟΣΟ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΣΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΑΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΕΙΣΤΕ ΕΙΤΕ ΕΧΕΤΕ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΙΤΕ ΕΧΕΤΕ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ, ΕΙΣΤΕ ΝΟΜΙΚΑ, ΕΙΤΕ ΕΙΣΘΕ ΜΕΓΑΛΟΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΕΙΤΕ ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΤΛ ΔΕΝ ΠΑΥΕΤΕ ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΑΠΛΑ ΑΞΙΟΛΥΠΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΟΙ! 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΟΙ ΟΡΚΟΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΙΩΝΙΑ ΠΙΣΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΜΑΣΟΝΙΑ) ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΣΑΣ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΣΥΓΧΩΡΕΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΛΕΕΙΝΕΣ, ΕΚΦΥΛΕΣ, ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΑΝΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΑΣ. ΘΥΣΙΑΖΕΤΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΑΣ ΑΥΤΗ, ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΣΑΣ. 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ «ΔΕΣΕΙ» ΣΤΗΝ ΣΤΟΑ ΘΑ ΣΩΘΕΙΤΕ ΣΑΡΚΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑ ΕΦ ΟΣΟΝ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ (ΣΕΛΗΝΗ) ΝΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ. 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΑΣ, ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΑΣ, ΝΑ ΑΣΧΗΜΟΝΕΙΤΕ ΕΠΙ ΠΑΝΤΩΣ, ΝΑ ΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΑΣ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΟΡΓΙΑ , ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ (ΕΒΡΑΙΟΙ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ ΗΤΟΙ Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΛΑΩΝ. 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ «ΔΕΣΕΙ» ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΙΖΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΣΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΕΥΚΗ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΦΥΛΗ. 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΕΞΟΥΣΙΩΔΩΤΕΙΣΤΕ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ, ΝΑ ΛΗΣΤΕΥΕΤΕ, ΝΑ ΑΠΟΠΛΑΝΕΙΤΕ, ΝΑ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΝΕΤΕ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ ΚΑΘΩΣ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙΤΕ ΑΠΟ ΜΑΣΟΝΟΥΣ. 


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

1. ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΕΒΡΑΙΟΣ 

2. ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΦΥΛΟΣ, ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΚΟΠΟΙΟΣ 

3. ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΑΙΩΝΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ 

4. ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ ΕΠΙ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ! 


ΛΥΣΗ: 

Ο ΜΑΣΟΝΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΕΠΕΣΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΡΝΗΘΕΙ ΤΟΥ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΝΑ ΟΡΚΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ ΞΙΦΟΥΣ. 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΠΑΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ ΚΑΘΩΣ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΙΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ. 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΑ ΑΡΚΕΤΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΝΑ ΔΙΕΓΡΑΨΩ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΕΒΑΛΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ.ΟΣΟΙ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΕΓΡΑΦΕΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΤΙ ΕΝΝΟΩ,ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΕΓΡΑΨΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΨΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ (ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ) ΤΗΝ ΜΑΣΩΝΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΣΕ ΠΛΑΝΗ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ.ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΙΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.ΖΗΤΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΣΒΗΣΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΑΥΤΕΣ ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ ΜΟΥ.

twitter digg delicious facebook stumbleupon linkedin googlebuzz more
Blog Widget by LinkWithin